En bankhverdag i endring

Jeg ønsker deg velkommen til nettstedet herfordeg.no.
Den ambisiøse visjonen til Totens Sparebank er å være den beste og mest aktive banken i Mjøsregionen. På dette nettstedet vil vi legge vekt på å vise at vi er mer enn bank, mer enn penger, renter, lån og kontoer. Vi har en misjon, og det er at vi skal bidra til vekst og utvikling i vår region og være en aktiv medspiller i å fremme gode bo- og arbeidsplasser. Vi vil skape, vi vil utvikle og vi vil dele. Det er derfor vi er til, og det er derfor våre ansatte går på jobb hver dag.

På nettstedet herfordeg.no vil vi presentere våre blogger; studentbloggen og bankbloggen. På studentbloggen kan du få gode og relevante tips for deg som er student. På bankbloggen vil primært ansatte i banken bidra med innlegg, alt fra tips om nye produkter / tjenester, smart økonomi, smart bruk av mobilbanken osv. Du vil også få vite mer om vårt engasjement for – og våre bidrag til - lokalsamfunnet.

På nettstedet har vi også en 24/7-oppdatering av det som skjer på sosiale medier fra banken og om banken. Vi har i skrivende stund nesten 3.500 følgere på Facebook og over 300 følgere på Instagram. På herfordeg.no kan du følge våre statusoppdateringer på Facebook og Instagram, samt at vi har satt opp feeder for #totenbanken.

Det er mye spennende som skjer i verden og utviklingen går fort. Det gjelder å henge med i svingene! Oppland Arbeiderblad hadde i november en serie med artikler om det kontantløse samfunn. Betalingsformidlingen i Norge er effektiv og kundene har vært raske til å ta i bruk nye tjenester. Det har i banknæringen vært bred oppslutning om samarbeid om infrastruktur og betalingstjenester, og dette har fungert med en (forholdsvis) lav innovasjons- og endringstakt, med tid til å oppnå konsensus. Rammebetingelsene er imidlertid i betydelig endring. Ny teknologi gir grobunn for raskere innovasjon, og et bredt spekter av aktører tilbyr betalingsløsninger som både er supplementer og alternativer til bankenes tjenester. Dette utfordrer oss.

Slik så brosjyren for den første nettbanken vår på 90-tallet ut. Ting har heldigvis blitt enklere!

Slik så brosjyren for den første nettbanken vår på 90-tallet ut. Ting har heldigvis blitt enklere!

Nettbanken er en tjeneste som vi har hatt i over 20 år. Totens Sparebank var faktisk den banken i Norge som var først ute med betaling på internett! Nr 1! Nettbanken var ikke veldig viktig for den totale kundeopplevelsen på slutten av 90-tallet og inn på 2000-tallet, men i de siste 6-7 årene har det vært en veldig utvikling. Med smarttelefonen har de digitale kanalene plutselig blitt så viktige at de spiller en nøkkelrolle i kundeopplevelsen.

Mens det for noen år siden var vanlig med en pålogging på nettbank 1-2 ganger pr uke, viser nå tallene at våre kunder er innom banken via appen på sin smarttelefon hele – tro det eller ei – 1,7 ganger i snitt pr dag. Det sier seg selv at driftsstabilitet og oppetid på systemene i en slik verden har blitt mye, mye viktigere.

Banken får stadig flere følgere i sosiale medier, vi har kontorer rundt hele Mjøsa, vi har døgnåpen nett- og mobilbank, i tillegg til kveldsåpent kundesenter. Å møte alle kundegruppene på deres premisser, og samtidig drive effektivt, er den store utfordringen. I Totens Sparebank har vi som et overordnet mål at kvaliteten på service og omsorg overfor kundene er det som skal skille oss fra konkurrentene. God kundeservice handler om mer enn å være tilgjengelig og yte rask service. Det handler også om å sette seg inn i kundens behov og gi god rådgivning basert på disse behovene. Gjennom effektivisering, automatisering og digitalisering henter vi ut de gevinstene som ligger i de tjenestene vi tilbyr. Gjennom gode løsninger øker vi kapasiteten til kundekontakt og rådgivning, som gir økt kundetilfredshet og ekstra verdier for deg som kunde.

Vel møtt på herfordeg.no. Velkommen til å bli bedre kjent med oss i Totens Sparebank.

Geir Sindre von Schantz Nyborg er banksjef forretningsstøtte i Totens Sparebank.
Send epost: g.nyborg@totenbanken.no


Comment