Boligsparing for unge (BSU)

Med boligsparing for unge kan du spare inntil 25.000 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av spareperioden. Årlig skattefradrag for maksimalt innskudd er 5.000 kroner.

Kontakt oss på post@totenbanken.no eller tlf 61 14 12 00 for å opprette BSU-konto.


Se også forklaring av: