Kausjon

Kausjon stilles ofte som sikkerhet for lån. Hensikten med kausjon er at banken får en ekstra sikkerhet. Når du er kausjonist for en annens lån, betyr det at banken kan kreve betaling av deg dersom den du kausjonerer for selv ikke betaler.


Se også forklaring av: