SØKNAD OM SPONSORMIDLER

Alle som vil søke om sponsormidler må gjøre dette elektronisk. Du kan sende inn søknad når det passer deg, men disse blir behandlet to ganger i året. Søknadsfristene er 1. september og 15. januar.  Vi vil gi svar på innsendte søknader så raskt som mulig etter disse fristene. Vi ber om at dere setter opp beløp det søkes om. Antall søknader som blir innvilget og størrelsen på de ulike sponsoravtalene vil varierer fra år til år avhengig av antall søkere og kvaliteten på søknadene.

For de foreningene som fikk sponsormidler i fjor må det også fylles ut et egenevalueringsskjema. Her må foreningen informere om hva som ble gjort fra foreningens side for å oppfylle fjorårets sponsoravtale. Egenevalueringen samt søknadskjema danner grunnlag for bankens behandling.

Sponsing er en markedsføringsaktivitet på lik linje med andre markedsføringstiltak hvor banken forventer en positiv effekt hovedsakelig i form av profilering og at foreningen er en god ambassadør for banken. Dette i motsetning til bankens gavefond som er en ren utdeling av midler til allmennyttige formål.

Dersom du heller vil søke om gavemidler kan du få mer informasjon her.