Fond, feriering og nyttemaksimering

Hei og god sommer er det vel på høy tid å si nå.. !? :)

I disse dager holder fremdeles noen studenter på med siste innspurt av vårsemesteret, men de aller fleste har nå tatt sommerferie fra studiene. Selv hadde jeg siste eksamen den 7.juni, men takket være det strålende varme sommerværet som har vært på Østlandet den siste tiden, fikk vi smake på den gode sommerfølelsen allerede i mai. Akkurat nå sitter jeg ute og skriver med sola stekende på ryggen og med lyden av en brummende gressklipper i bakgrunnen – kanskje den lyden jeg forbinder aller mest med sommer. Sammen med lukten av nyklippet gress er det å gå barbeint rundt, spise jordbær eller å kunne sette seg ned med en god middag ute i sola etter en godt gjennomført treningsøkt, noe av det som gir meg ekte, god sommerfølelse! En annen, litt mer sær ting, som jeg forbinder med sommerferie er lyden av stemmene til Christian Paasche og Johan Kaggestad.. Når jeg er hjemme på sommerferie går som regel Tour de France på TVen. Ingen trenger å sitte å se på, men som regel står programmet og går hele dagen med deres koselige stemmer som en fin bakgrunnslyd. Kanskje veldig unødvendig, men dette har blitt en slags sommertradisjon og du verden så mye man kan lære om Europahistorie eller geografi hvis man hører nøye etter.


Vi har alle noe eget som vi forbinder med sommer og som gir oss denne ”sommerfølelsen”. Uansett hva dette måtte være synes jeg hovedpoenget med sommerferien bør være å gjøre mest mulig av det som gir deg nettopp denne godfølelsen og litt mindre av de hverdagslige rutinene, kjedelige eller stressende tingene. I denne lille teksten skal jeg forsøke å komme med noen tips og tanker rundt punkt nr. 6 fra første blogginnlegg som handler om å kjøpe og/eller gjøre det som gir deg mest for pengene. Her settes det fokus på at det ikke nødvendigvis er det dyreste alternativet som vil gi deg det du er ute etter. Her handler det om å finne en balansegang mellom kvantitet og kvalitet. I disse dager får nordmenn som har arbeidet, utbetalt til sammen 135 milliarder i feriepenger. Selv om nordmenn flest setter sommerferien svært høyt og ofte planlegger denne langt tid i forveien, viser ferske undersøkelser at pengeforbruket i ferien jevnt over har gått noe ned fra toppåret 2014. Dette kan du lese mer om her. Nå som det er ferietid vil uansett mulighetene for å skeie ut by seg oftere enn ellers i hverdagen og da vil det være ekstra viktig å tenke på at det handler om å få igjen mest mulig for de pengene du benytter. For å gjøre dette bør du ved enhver handel fokuserer på tre ting:

  • Sammenlign enhetsprisen – pris per meter, liter eller kilo
  • Fokuser på nytteverdien fremfor hvilket merke
  • Vurder varighet/holdbarhet opp mot pris

Det handler om å se på substitutter, altså tilnærmet like varer, sammenligne og velge det alternativet som vil gi deg mest av det du ønsker for minst mulig penger. Jeg er sikker på at alle kan spare noen kroner her, uten at det går nevneverdig utover livskvaliteten.

Et helt enkelt og billig tips i varmen er å kjøpe inn sitron eller lime, vaske og dele opp disse for å putte de i drikkevannet. En rask, enkel og billig måte å gjøre væskeinntaket i sommervarmen litt mer fristende.

Er du stadig flink til å fokusere på de tre overnevnte punktene kan det til og med hende at du kan sette av noen penger til sparing. I likhet med når du bruker penger, gjelder det også ved sparing å få igjen mest mulig for de pengene du velger å sette til siden. De aller fleste sverger fremdeles til den tradisjonelle sparekontoen, men denne sparemetoden vil sjeldent gi deg mest igjen for sparepengene dine. For å få sparepengene til å vokse i disse lavrentetidene vil det kunne lønne seg å flytte fokus fra sparingen på bankkonto, over mot aksjemarkedet og fondsparing. Nå som renten er såpass lav lønner det seg ikke å spare alle pengene på sparekonto. Sparerenten du får på pengene du har stående i banken må det betales skatt av og i tillegg faller verdien på pengene som følge av inflasjonen. Renten på bankinnskuddet vil ikke kunne overgå den naturlige inflasjonen og skatten og dermed vil den tradisjonelle sparingen faktisk kunne føre til en reell svekkelse av pengeverdien. Under har jeg vist et svært enkelt eksempel:

Sparerente                            3 % 
  -     27 % skatt:                2,19 %
  -    2,5 % inflasjon =       -0,31 %


Sparerenten på 3 % er langt høyere enn hva renten på de fleste sparekontoer ligger på nå, nivå her ligger i dag nærmere 0,5 %. Realrenten som er bankinnskuddsrenten korrigert for skatt og inflasjon blir på -0,31 %. Sparing med en innskuddsrente på 3 % rente vil altså i realiteten føre til en gradvis svekkelse av pengeverdien. Dersom du skal kunne få mer igjen for sparingen din, vil du gjøre lurt i å flytte noe av sparepengene over i fond… men hva er så et fond? Et fond er en samling av verdipapirer hvor flere personer setter inn penger og en forvalter kjøper verdipapirer for disse pengene. Investerer du i et fond blir du medeier i dette fondet. Enklere forklart kan vi sammenligne et fond med et spleiselag hvor det er mange som spytter inn penger og det er en forvalter som investerer disse pengene i ulike selskap. På lang sikt vil fondsparing kunne gi bedre avkastning, men det er samtidig knyttet til noe mer risiko enn den tradisjonelle sparekontosparingen. Skattereglene gjelder også for avkastningen du har fått av fondsparingen og skattefradrag ved eventuelle tap, dette føres opp i selvangivelsen det året gevinsten eller tapet oppsto. Urealiserte gevinster eller tap beskattes altså ikke. Når det gjelder skatteberegning settes formuesverdiene av et fond til 100 % av markedsprisen ved årsskiftet. Hvilken type fond som passer best til din sparing avhenger av tidshorisonten på sparingen og hvor stor risiko eller svingninger i verdi du kan tåle. Under har jeg beskrevet de tre vanligste fondstypene:

Aksjefond

Et aksjefond har minst 80 % av kapitalen investert i aksjemarkedet. Vil du spare i denne typen fond bør du spare i minst 5 år. Ved sparing i aksjefond må du kunne forvente de største svingningene, men over tid vil denne typen fond kunne gi deg høyest avkastning. I tillegg betales det en kombinasjon av tre gebyrer når du kjøper et aksjefond. Disse gebyrene er tegningsgebyr når du kjøper, et årlig forvaltningsgebyr til de som forvalter fondet og et salgsgebyr når du selger dine andeler i fondet.

Rentefond

Rentefond investerer i bankinnskudd, obligasjoner og sertifikater. Sparing i rentefond innebærer relativt liten risiko og kan være det beste alternativet dersom du sparer på kortere sikt, 1-3 år. Rentefond har ingen kjøps- og salgskostnader og har normalt, men ikke nødvendigvis, billigere forvaltningsgebyr enn aksjefondene.

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond kombinerer aksjefond og rentefond og ved sparing i kombinasjonsfond bør du spare i minst 5 år.


Aksjetrading eller aksjehandling kan være et annet alternativ til å sette pengene i banken og det kan gjerne gi både bedre og raskere avkastning enn sparekontosparingen, men denne typen sparing vil kreve mer av deg som sparer. For det første skal du kunne ha grei kunnskap om aksjehandling og for best mulig resultat vil det kreve at du følger med og er klar til å selge unna eller kjøpe nye etter som aksjekursene endrer seg. I tillegg til prisen på aksjene tilkommer det en megleravgift, kalt kurtasje, som du må betale når du kjøper eller selger en aksje. Denne formen for sparing vil egne seg best for de som ønsker sparing på kort sikt og som samtidig har tid og ork til å følge opp sparingen. Historisk avkastning i en aksje eller et fond er uansett ingen garanti for fremtidig avkastning, men den som intet våger, intet vinner! For å minske risikoen, men samtidig få mer igjen for sparepengene enn om du har alt på sparekontoen, anbefales det å diversifisere seg. Dette innebærer å ikke legge alle eggene i samme kurv, men heller velge å la noe stå på sparekonto og samtidig legge noe penger i fond og gjerne flere ulike fond. Mange kvier seg for å starte sparing i fond og ser for seg mye arbeid knyttet til dette, men hos Totens Sparebank kan du enkelt sette i gang fondsparing via mobilbanken. Her kan du også følge utvikling i hvert enkelt fond. På denne linken kan du finne mer info omkring fondsparing

Det er langt mer man kan si om både fond, feriering og nyttemaksimering, men håper du har kunnet snappe opp noe fornuftig fra dette innlegget og at du tar deg det lille bryet med å sjekke ut dine muligheter for å få mer igjen for både innkjøpene dine og eventuelle sparepenger. Etter du har gjort en liten innsats på dette området gjelder det å lete etter mest mulig go’følelse og nyte sommerdagene.

Ønsker dere alle en strålende flott sommer! :)

- Stine

Comment